Tvorba loga, základ vaší značky

Značku si dokážete zapamatovat a rozpoznat jediným pohledem na její logo, aniž byste museli číst její doslovný název. Díky tomu je logo základním pilířem tvorby značky a budování značky – tzv. branding.

Logo je grafický symbol, který vizuálně zastupuje vaši značku. Firemní logo by mělo vycházet ze zaměření, emocí nebo stylu firmy. Logo se používá na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy a pomáhá tak tvořit jednotný vizuální styl. Logo je nejčastěji tvořeno název firmy nebo produktu a bývá doplněno abstraktním nebo reálným symbolem. Může se také jednat o samostatný textový nápis, tedy čistě typografickou verzi ztvárnění značky, která se nazývá logotyp. Logo je možné registrovat pod ochrannou známkou stejně jako samotný název.

Grafický manuál loga – logomanuál

Logomanuál je jeden z nástrojů, které vám usnadní budování vaší značky a zachování její rozpoznatelnosti. Jedná se o soubor pravidel pro správné používání loga. Rozsah logomanuálu může být libovolný, nejčastěji obsahuje:

  • Definice barev – pro zachování stejné barevnosti v tisku (CMYK, Pantone) i v digitálním zpracování (RGB).
  • Varianty loga – např. v jedné barvě, v inverzním použití atd.
  • Zakázané varianty loga – jedná se o zákaz měnit barvy a proporce loga nebo logo jakkoliv deformovat.
  • Ochranná zóna loga – slouží jako ochranná hranice kolem loga, kam by neměly zasahovat další grafické prvky, za účelem zachování čitelnosti a rozpoznání loga.
  • Minimální povolená velikost loga – pro zachování čitelnosti.

Brand manuál

Další z nástrojů pro budování značky a zachování její vizuální jednoty je tzv. brand manuál, který podobným způsobem sjednocuje používání dalších prvků značky (brandu), tedy nejen loga. Patří sem např.:

  • Firemní barvy a písmo
  • Správné zpracování firemních a propagačních tiskovin
  • Pravidla elektronické komunikace
  • Firemní slogany, maskot a další.